PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Zapraszamy na konsultacje kardiologa dziecięcego

w Centrum Medycznym Baby Clinic 


Kardiolog dziecięcy to jeden ze specjalistów, do których najczęściej  kieruje pediatra. U dzieci małych (noworodków i niemowląt) powodem niepokoju lekarza chorób dziecięcych może być szmer nad sercem (jest główną przyczyną kierowania do poradni), ale też zbyt szybka (tachykardia) lub wolna (bradykardia) akcja serca a także nierówne bicie serca (arytmia), z których ogromna większość to łagodne pobudzenia dodatkowe.

Niekiedy powodem konsultacji jest słabe przybieranie dziecka na wadze, nawracające infekcje (zapalenia oskrzeli lub płuc), nieprawidłowe zabarwienie skóry (sinica).

U dzieci starszych – uczniów w wieku szkolnym- objawy, które powodują konieczność zgłoszenia się do kardiologa dziecięcego to zła  tolerancja wysiłku, kołatania serca (które mogą być objawem częstoskurczów), zasłabnięcia lub utraty przytomności (głównie u nastolatków). Niekiedy dzieci zaczynają uczęszczać do różnych klubów sportowych, które przed rozpoczęciem uprawiania sportu oraz później jeden raz w roku wymagają wykonania u dziecka EKG, które często budzi wątpliwości lekarza sportowego i z tego powodu kieruje on małego sportowca do kardiologa dziecięcego.

Pod opieką naszej poradni pozostaje też wiele dzieci z wrodzonymi wadami  serca, niektóre z nich są przed lub po zabiegach kardiochirurgicznych, każdy z naszych maluchów wymaga regularnej kontroli, powtarzanych badań echokardiograficznych serca, EKG i Holtera EKG.

Mali pacjenci z zaburzeniami rytmu serca diagnozowani są za pomocą badań nieinwazyjnych i w razie wskazań kwalifikowani do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji arytmii serca.

Serdecznie zapraszamy do naszej poradni.

Badanie wykonuje:

dr n. med. Małgorzata Raś

Specjalista Pediatrii, Kardiolog Dziecięcy

lek. med. Paweł Cześniewicz

Specjalista Pediatrii, Specjalizant Kardiologii Dziecięcej

lek. med. Paweł Tracewski

Specjalizant Kardiologii Dziecięcej

Centrum MedyczneBaby Clinic

+48 516 227 516

+48 71 3440600

rejestracja@bc.wroc.pl

bc.wroc.pl

Pn. - Pt. 9:00 - 19:00

ul. Rafała Wojaczka 3C
51-169 Wrocław

Nasza lokalizacja