PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Zapraszamy na konsultacje kardiologa dziecięcego

w Centrum Medycznym Baby Clinic 


Kardiolog dziecięcy to jeden ze specjalistów, do których najczęściej  kieruje pediatra. U dzieci małych (noworodków i niemowląt) powodem niepokoju lekarza chorób dziecięcych może być szmer nad sercem (jest główną przyczyną kierowania do poradni), ale też zbyt szybka (tachykardia) lub wolna (bradykardia) akcja serca a także nierówne bicie serca (arytmia), z których ogromna większość to łagodne pobudzenia dodatkowe.

Niekiedy powodem konsultacji jest słabe przybieranie dziecka na wadze, nawracające infekcje (zapalenia oskrzeli lub płuc), nieprawidłowe zabarwienie skóry (sinica).

U dzieci starszych – uczniów w wieku szkolnym- objawy, które powodują konieczność zgłoszenia się do kardiologa dziecięcego to zła  tolerancja wysiłku, kołatania serca (które mogą być objawem częstoskurczów), zasłabnięcia lub utraty przytomności (głównie u nastolatków). Niekiedy dzieci zaczynają uczęszczać do różnych klubów sportowych, które przed rozpoczęciem uprawiania sportu oraz później jeden raz w roku wymagają wykonania u dziecka EKG, które często budzi wątpliwości lekarza sportowego i z tego powodu kieruje on małego sportowca do kardiologa dziecięcego.

Pod opieką naszej poradni pozostaje też wiele dzieci z wrodzonymi wadami  serca, niektóre z nich są przed lub po zabiegach kardiochirurgicznych, każdy z naszych maluchów wymaga regularnej kontroli, powtarzanych badań echokardiograficznych serca, EKG i Holtera EKG.

Mali pacjenci z zaburzeniami rytmu serca diagnozowani są za pomocą badań nieinwazyjnych i w razie wskazań kwalifikowani do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji arytmii serca.

Serdecznie zapraszamy do naszej poradni.

Badanie wykonuje:

dr n. med. Małgorzata Raś

Specjalista Pediatrii, Kardiolog Dziecięcy

dr n. med. Elżbieta Skiba

Specjalista Pediatrii, Kardiolog Dziecięcy

lek. Dominika Gardyńska

Specjalista Pediatrii, Kardiolog Dziecięcy

dr n. med. Paweł Cześniewicz

Specjalista Pediatrii, Kardiolog Dziecięcy

lek. Paweł Tracewski

Specjalista Kardiologii Dziecięcej

lek. Łukasz Chodorowski

Specjalista Kardiologii Dziecięcej

Centrum MedyczneBaby Clinic

+48 516 227 516

+48 500 155 145

rejestracja@bc.wroc.pl

bc.wroc.pl

Pn. - Pt. 9:00 - 19:00

ul. Rafała Wojaczka 3C
51-169 Wrocław

Nasza lokalizacja