12Jul, 2023

#echosercapłodu

By: | Tags:

Szanowni Państwo, W związku z powtarzającymi się wątpliwościami, co do zasad rejestracji na badanie echo serca płodu refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia przypominamy i informujemy: rejestracja na badanie może się odbyć wyłącznie PO uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty realizującego świadczenia medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (refundowanych przez NFZ) – dotyczy to zarówno badania pierwszorazowego, jak i badań kontrolnych, jeżeli Pacjentka uzyskała skierowanie elektroniczne na badanie serca płodu, to rejestrując się telefonicznie na badanie wystarczy jeżeli poda kod skierowania – Panie w rejestracji sprawdzą w systemie czy skierowania jest prawidłowo […]
READ MORE