#echosercapłodu

By: | Tags: | Comments: 0 | July 12th, 2023

Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się wątpliwościami, co do zasad rejestracji na badanie echo serca płodu refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia przypominamy i informujemy:

✔rejestracja na badanie może się odbyć wyłącznie PO uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty realizującego świadczenia medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (refundowanych przez NFZ) – dotyczy to zarówno badania pierwszorazowego, jak i badań kontrolnych,

✔jeżeli Pacjentka uzyskała skierowanie elektroniczne na badanie serca płodu, to rejestrując się telefonicznie na badanie wystarczy jeżeli poda kod skierowania – Panie w rejestracji sprawdzą w systemie czy skierowania jest prawidłowo wystawione i czy uprawnia Pacjentki do bezpłatnego badania w ramach NFZ

✔jeżeli Pacjentka otrzymała “papierowe” skierowanie na badanie (bez kodu skierowania, na formularzu papierowym), to pacjentka jest zobowiązana do dostarczenia oryginału skierowania do 14 dni roboczych od dnia rejestracji

✔skierowanie można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową (wówczas prosimy o upewnienie się telefonicznie kilka dni po wysłaniu czy skierowanie dotarło do naszego centrum),

✔ jeżeli data wystawienia skierowania będzie późniejsza niż data rejestracji na badanie wówczas rejestracja będzie anulowana – REJESTRUJEMY SIĘ NA BADANIE PO UZYSKANIU SKIEROWANIA.

‼Przypominamy, że badanie wystawione w gabinecie prywatnym (nieposiadającym umowy z NFZ) nie uprawnia do badania serca płodu w ramach NFZ.

☝Jeżeli skierowanie na badanie wystawione na formularzu (“papierowe”) nie dotrze do nas w ciągu 14 dni roboczych od rejestracji zmuszeni będziemy anulować rezerwację na badanie (wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia, czasowo zawieszony w okresie pandemii, obecnie znowu obowiązuje).

☝Rejestrujemy pacjentki na badanie zgodnie z kolejnością zgłoszeń, badanie będzie wykonane przez lekarza świadczącego usługi w terminie umówionego badania, nie ma możliwości wyboru lekarza, który będzie wykonywał badanie.

🫶W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Leave a Reply